شال وکلاه مرواریدی
تومان150,000

 در گذشته بافتنی‌ها بیشتر در قالب لباس‌های بافتنی از جمله شال، کلاه، ژاکت، دست‌کش و نظیر این‌ها مطرح بود که در فصول سرد سال برای مصون‌بودن از سرمای هوا مورد استفاده قرار می‌گرفت. اما امروزه شاهد آن هستیم که تنوع زیادی در خلق آثار زیبا و مبتکرانه به ‌واسطه بهره‌گیری از هنر ارزشمند بافتنی ایجاد شده است.

مهرابافت  ارائه دهنده انواع بافت های تزیینی نظیر شال مبل، کوسن، انواع تابلو، رانر، رومیزی ، فرشینه، سبد تریکو، روتختی بافت و ... 

انجام تمامی بافت های مردانه، زنانه، بچگانه، شال و کلاه و غیره ....

 

_شستشوی محصولات قلاب بافی را با ماشین لباس شویی انجام ندهید.

_بهتر است آنها را برای یک ساعت در آب سرد و مایع لباسشویی قرار داده و سپس آبکشی نمایید.

 

 

 

 

خانواده آکو به همراهی شما افتخار می کند

کلاه به همراه شال رینگی
تومان115,000

در گذشته بافتنی‌ها بیشتر در قالب لباس‌های بافتنی از جمله شال، کلاه، ژاکت، دست‌کش و نظیر این‌ها مطرح بود که در فصول سرد سال برای مصون‌بودن از سرمای هوا مورد استفاده قرار می‌گرفت. اما امروزه شاهد آن هستیم که تنوع زیادی در خلق آثار زیبا و مبتکرانه به ‌واسطه بهره‌گیری از هنر ارزشمند بافتنی ایجاد شده است.

مهرابافت  ارائه دهنده انواع بافت های تزیینی نظیر شال مبل، کوسن، انواع تابلو، رانر، رومیزی ، فرشینه، سبد تریکو، روتختی بافت و ... 

انجام تمامی بافت های مردانه، زنانه، بچگانه، شال و کلاه و غیره ....

 

_شستشوی محصولات قلاب بافی را با ماشین لباس شویی انجام ندهید.

_بهتر است آنها را برای یک ساعت در آب سرد و مایع لباسشویی قرار داده و سپس آبکشی نمایید.

 

 

 

 

خانواده آکو به همراهی شما افتخار می کند

کلاه پوم پوم، به همراه شال رینگی
تومان115,000

در گذشته بافتنی‌ها بیشتر در قالب لباس‌های بافتنی از جمله شال، کلاه، ژاکت، دست‌کش و نظیر این‌ها مطرح بود که در فصول سرد سال برای مصون‌بودن از سرمای هوا مورد استفاده قرار می‌گرفت. اما امروزه شاهد آن هستیم که تنوع زیادی در خلق آثار زیبا و مبتکرانه به ‌واسطه بهره‌گیری از هنر ارزشمند بافتنی ایجاد شده است.

مهرابافت  ارائه دهنده انواع بافت های تزیینی نظیر شال مبل، کوسن، انواع تابلو، رانر، رومیزی ، فرشینه، سبد تریکو، روتختی بافت و ... 

انجام تمامی بافت های مردانه، زنانه، بچگانه، شال و کلاه و غیره ....

 

_شستشوی محصولات قلاب بافی را با ماشین لباس شویی انجام ندهید.

_بهتر است آنها را برای یک ساعت در آب سرد و مایع لباسشویی قرار داده و سپس آبکشی نمایید.

 

 

 

 

خانواده آکو به همراهی شما افتخار می کند

کلاه پوم پوم
تومان70,000

 در گذشته بافتنی‌ها بیشتر در قالب لباس‌های بافتنی از جمله شال، کلاه، ژاکت، دست‌کش و نظیر این‌ها مطرح بود که در فصول سرد سال برای مصون‌بودن از سرمای هوا مورد استفاده قرار می‌گرفت. اما امروزه شاهد آن هستیم که تنوع زیادی در خلق آثار زیبا و مبتکرانه به ‌واسطه بهره‌گیری از هنر ارزشمند بافتنی ایجاد شده است.

مهرابافت  ارائه دهنده انواع بافت های تزیینی نظیر شال مبل، کوسن، انواع تابلو، رانر، رومیزی ، فرشینه، سبد تریکو، روتختی بافت و ... 

انجام تمامی بافت های مردانه، زنانه، بچگانه، شال و کلاه و غیره ....

 

_شستشوی محصولات قلاب بافی را با ماشین لباس شویی انجام ندهید.

_بهتر است آنها را برای یک ساعت در آب سرد و مایع لباسشویی قرار داده و سپس آبکشی نمایید.

 

 

 

 

خانواده آکو به همراهی شما افتخار می کند

کلاه پوم پوم
تومان 70,000
کلاه پوم پوم دار
تومان70,000

در گذشته بافتنی‌ها بیشتر در قالب لباس‌های بافتنی از جمله شال، کلاه، ژاکت، دست‌کش و نظیر این‌ها مطرح بود که در فصول سرد سال برای مصون‌بودن از سرمای هوا مورد استفاده قرار می‌گرفت. اما امروزه شاهد آن هستیم که تنوع زیادی در خلق آثار زیبا و مبتکرانه به ‌واسطه بهره‌گیری از هنر ارزشمند بافتنی ایجاد شده است.

مهرابافت  ارائه دهنده انواع بافت های تزیینی نظیر شال مبل، کوسن، انواع تابلو، رانر، رومیزی ، فرشینه، سبد تریکو، روتختی بافت و ... 

انجام تمامی بافت های مردانه، زنانه، بچگانه، شال و کلاه و غیره ....

 

_شستشوی محصولات قلاب بافی را با ماشین لباس شویی انجام ندهید.

_بهتر است آنها را برای یک ساعت در آب سرد و مایع لباسشویی قرار داده و سپس آبکشی نمایید.

 

 

 

 

خانواده آکو به همراهی شما افتخار می کند