- آکو مهارت مجموعه ای است در حمایت ازهنرمندان و کار آفرینان (زنان سرپرست خانوار،افرادی که دارای معلولیت جسمی و ذهنی می باشند،کودکان کار) ایران زمین.

- خانواده آکو افتخار می کند برای رشد و پویایی اقتصاد ملی و فردی،انجام به معرفی هنر و کار این عزیزان به جهانیان نموده است.

- خانواده آکو تمامی سود حاصل از فروش محصولات و کالاهای این هنرمندان و کار آفرینان را در اختیار خود این عزیزان قرار می دهد و هیچ گونه سود و منفعتی برای خود کنار نخواهد گذاشت.

- برای معرفی این هنرمندان و کار آفرینان عزیز از طریق راه های ارتباطی خانواده آکو با ما در تماس باشید.