نقاشی روی چوب خرگوش و کفش دوزک
تومان38,500

کاراهای ما شامل عروسک های روسی و تیلدا هستن . کارهای سوخته کاری شامل رو مانتویی و انگشتر و گردنبند و گوشواره های سنتی و سوخته کاری شده روی چوب های برش خورده و چوب های ایستاده ی نقاشی شده با رنگ اکرولیک  هستند،

همه ی کارهای ما یجور کار گوگولی و فانتزی هستن و یک روزی یه دختر بچه این اسمو یعنی (هَکوریا)رو روی کارامون گذاشت.

نقاشی روی چوب موش عاشق
تومان38,500

کاراهای ما شامل عروسک های روسی و تیلدا هستن . کارهای سوخته کاری شامل رو مانتویی و انگشتر و گردنبند و گوشواره های سنتی و سوخته کاری شده روی چوب های برش خورده و چوب های ایستاده ی نقاشی شده با رنگ اکرولیک  هستند،

همه ی کارهای ما یجور کار گوگولی و فانتزی هستن و یک روزی یه دختر بچه این اسمو یعنی (هَکوریا)رو روی کارامون گذاشت.